+31 (0)317 741 710

Privacy en Cookie verklaring

WeedFix Actief Groenbeheer verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving over persoonsgegevens.

WeedFix Actief Groenbeheer maakt gebruik van ‘cookies’ op de website. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, willen wij u graag informeren over hoe wij met uw privacy en cookies omgaan. In deze privacy- en cookieverklaring brengen wij u daarvan op de hoogte.

Persoonsgegevens

WeedFix Actief Groenbeheer verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zelf aan ons zijn verstrekt. WeedFix Actief Groenbeheer levert uitsluitend aan zakelijke relaties en niet aan particulieren.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend om uw vraag of order in behandeling te nemen, voor administratieve doeleinden zoals: met u communiceren, een overeenkomst te sluiten, een betaling af te handelen, klantbeheer en het versturen van orders.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de belastingdienst, daarbij gebruiken wij uw: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij de gegevens in verband met een wettelijke bewaartermijn langer moeten worden bewaard. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer:

1. U geen klant meer bent van onze organisatie of wanneer de opdracht of het project is geëindigd.

2. De wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies hebben verschillende functies, daarover leest u hieronder meer.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle functies op deze website werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functies als contactformulieren.

Analytische cookies

Bij het gebruik van onze website worden cookies van Google Analytics geplaatst. Deze analytische cookies geven ons informatie over het gebruik van de website. Door websitegebruik te meten kunnen wij onze website blijvend verbeteren. Wij kunnen deze gegevens niet herleiden naar een individueel persoon.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Wilt u geen cookies? Dan kunt u deze functies uitschakelen of de cookies verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies of help-functie van uw browser.

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft WeedFix Actief Groenbeheer de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn ICT-systemen adequaat beveiligd en de medewerkers van WeedFix Actief Groenbeheer zijn bewust van het belang van uw privacy en hebben hier een bewustwording voor gevolgd. Verder heeft de website een SSL-certificaat.

Wanneer WeedFix Actief Groenbeheer gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien wij erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Welke rechten en plichten heeft u?

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar info@weedfix.nl, u ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan WeedFix Actief Groenbeheer. Daarnaast kunt u een gegeven toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om u van dienst te zijn.

Vragen en klachten

Tot slot willen wij u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij WeedFix Actief Groenbeheer.

WeedFix Actief Groenbeheer is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. WeedFix Actief Groenbeheer is gevestigd aan de Domineesbergweg 83 in Rhenen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 73535087

Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen met:

WeedFix Actief Groenbeheer

Pim van der Greft

info@weedfix.nl

0317 - 741 710